Është falas. Krijo blogun tënd.

  • Platformë shqiptare për blogje jo vetëm shqiptare!
  • Funksione shtesë për përdorim të lehtë!
  • Platformë e zhvilluar për një komunitet të gjërë!
  • Mundësi të panumërta dhe plotësisht të automatizuara!
  • Veçori dhe funksione shtesë të cilat s’i gjeni as në blogje ndërkombëtare!
  • Këshilla, ndihmë dhe instruksione të ndryshme për përdorim të parë!
  • Mundësi transformimi të blogut tuaj në emrijuaj.com!
  • Mundësi të promovimit të blogut tuaj në mbi 150 faqe të ndryshme shqiptare!
  • Blog.al ju mundëson të gjeneroni të hyra online!